Publikationer

”At bryde mønstre”

Et kapitel i Studenterrådgivningens jubilæumsbog, hvor jeg beskriver ”Mønsterbryder gruppen”. I forbindelse med mit arbejde i Studenterrådgivningen har jeg tilbudt studerende, der er opvokset i familier med psykisk sygdom, alkoholmisbrug og omsorgssvigt et gruppeforløb.

Afhandlingen ”Når det selvfølgelige ikke er selvfølgeligt mere” (Danmarks Pædagogiske Universitet)

Hvordan kræft og seksualitet håndteres i parforholdet, 142 sider.