Profil

Jeg er født i 1969. Jeg er oprindelig uddannet socialrådgiver og siden hen cand. pæd. i pædagogisk psykologi. Siden 1997 har jeg arbejdet indenfor det terapeutiske område. Min psykoterapeutiske skoling er bred, hvilket har været et bevidst valg, idet jeg er optaget af, at kunne arbejde med hele mennesker, ung som gammel, den enlige, parret eller familien og med de udfordringer, som viser sig på livets vej.

Jeg arbejder integrativt, hvilket vil sige, at min forforståelse om mennesker og mine antagelser om hvorfor og hvordan, og min metodiske tilgang, er inspireret af forskellige teorier og terapeutiske skoler (se CV-link). Og min måde at arbejde på er selvfølgelig også præget af de efterhånden mange års praksis erfaring, som jeg har indenfor felter.

Jeg møder mine klienter med åbenhed og nysgerrighed på en støttende og udfordrende måde og med nærvær og kontakt. Jeg er ikke tilhænger af, at bruge én bestemt metode. Jeg arbejder mere med at møde den individuelle, parret eller familien og med udgangspunkt i det de har brug for aftaler vi retningen for forløbet. Nogle gange arbejdes der med en helt konkret problemstilling, mens andre kan have et ønske, om mere at gå ind i en proces, hvor der på forhånd ikke er en klar vej.

Jeg har særlig specialiseret mig indenfor sexologi og har, hvad der svarer til en mastergrad i klinisk sexologi (60 etcs point). Uddannelsen indenfor det felt, er dels taget i Danmark i Dansk Forening For Klinisk Sexologis regi og dels på Gøteborg Universitet i Sverige. Jeg er autoriseret som ”Specialist i Klinisk Sexologi” af NACS, Nordic Association for Clinical Sexology. For at opnå denne specialist godkendelse, er der blandt andet krav om egen terapi, supervision, teoretisk uddannelse og masser af praksis erfaring med at arbejde med denne målgruppe.

Jeg modtager løbende supervision, både individuelt hos ekstern supervisor og gennem deltagelse i to forskellige supervisionsgrupper. Dette gør jeg blandt andet for at dygtiggøre mig som terapeut.

Jeg deltager i en sexologisk tværfaglig supervisionsgruppe med en ekstern supervisor og en supervisions gruppe med andre psykoterapeuter, psykiater og psykologer, hvor vi giver hinanden, kollegial supervision.

Jeg holder mig der ud over faglig opdateret i forhold til udvikling og forskning indenfor feltet - via deltagelse i undervisningsforløb og forskellige kurser og via min tilknytning til Dansk Familieterapeutisk Institut og Det Danske Imago Institut.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforeningen og har været det siden 2002. For at blive medlem af denne forening, skal man fx selv have modtaget 250 timers egen terapi. Jeg arbejder under foreningens etiske regler herunder bl.a. reglen om tavshedspligt (www.psykoterapeutforeningen.dk).

Min selvstændige praksis har jeg haft siden 2001. I begyndelsen udbød jeg primært terapeutiske forløb og supervision, men senere også foredragsvirksomhed og undervisning.

Jeg er tilknyttet Dansk Familie Terapeutisk Institut, som underviser og konsulent. Jeg underviser på par- og familieterapeutuddannelsen.

Jeg er ligeledes en del af Det Danske Imago Institut og har været det siden 2004. Instituttet er en netværksorganisation, som udbyder parterapi, kurser og en efteruddannelse i imagoparterapi, som jeg underviser på.

Kontakt mig gerne for mere information eller se læs mere om min uddannelsesmæssige baggrund i mit C.V.