Parterapi

Man kan vælge parterapi af mange forskellige grunde. Nogle par kommer for at forebygge, at deres forhold udvikler sig i en destruktiv retning, andre kommer fordi de har konkrete overvejelser om, at gå fra hinanden. De ser måske parterapi som en sidste mulighed for, at de kan forblive sammen eller de ønsker hjælp til en afklaringsproces. Andre par har truffet beslutningen, men vil have hjælp til at sige farvel og få etableret et godt forældresamarbejde.

Andre kommer i akut krise pga. fx. nyopdaget utroskab og/eller en affære.

Har I vanskeligheder ved at forstå hinanden eller med at kunne rumme jeres forskelligheder?

Oplever I, at jeres kommunikation ender med konflikt og forsvar og I egentlig aldrig får hørt, hvad jeres partner siger?

I parterapien vil vi arbejde med, at få etableret et trygt rum mellem jer. Derved kan I få talt om de frustrationer, I har i forhold til hinanden og få udfoldet nogle af de ønsker, I har for jeres forhold. Vi kan arbejde med, at få ændret destruktive mønstre, således at nye veje og nye mere hensigtsmæssige måder, at leve sammen på, kan etableres.

En parterapi-session er 1½ time.

Kontakt mig for mere information og tidsbestilling.