Foredrag

Jeg holder foredrag om forskellige emner indenfor sexologi primært for andre faggrupper.

Her på siden kan du se eksempler på temaer for foredrag, men du er naturligvis meget velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak om andre temaer og muligheder.

”Hvordan kan terapeuter blive bedre til at inddrage emnet Seksualitet i terapierne?”

En del af de par, der opsøger parterapi, har udfordringer med nærhed, intimitet og deres fælles seksualitet. Disse temaer inviteres ikke altid ind i terapierne. Parrene fortæller ikke nødvendigvis om det af dem selv, eller det terapeutiske rum indbyder ikke, til at gøre det. Det er for mange, både klienter og terapeuter, et tabuiseret område.

I mit oplæg vil jeg komme ind på, hvordan emnet kan inviteres ind i det terapeutiske rum og jeg vil i en teoretisk og begrebsliggørende ramme tydeliggøre, at man ikke behøver at være uddannet i klinisk sexologi, for at arbejdet med temaerne. Der vil være konkrete bud på, hvordan vi kan tale om emnet med klienterne, forskellige øvelser som parrene kan have gavn af samt teoretisk og forskningsbaseret viden om emnet.

”Når det selvfølgelige ikke er selvfølgeligt mere – Hvordan sygdomme og seksualitet håndteres i parforholdet?”

Jeg gennemførte i 2009 en kvalitativ undersøgelse af, hvordan par håndterede de udfordringer, de oplevede i forbindelse med, at den ene i parret fik en kræft sygdom, som havde indvirkning på parrets fælles seksualitet.

Med baggrund i afhandling fra Danmarks Pædagogiske Universitet taler jeg om, hvilke forandringer parrene konkret oplevede, hvordan der indlejret i forandringerne var en udviklingsmulighed for opdagelse eller tilegnelse af nye kompetencer og hvordan parrene konkret mestrede og anvendte deres handleevne i håndteringen af de nye vilkår.

Der ses ligeledes på, hvilke værdi sæt og hvilken kontekst, der indhyller det moderne parforhold. Henvendt til praksis feltet kommer jeg med bud på, hvordan de professionelle konkret kan facilitere parrenes udvikling gennem italesættelse, en øget forståelse for hinanden, tryg kommunikation samt udvidelse af parrets fælles seksuelle handlerum og seksuelle praksis.