Familieterapi og -rådgivning

Familieterapi og -rådgivning tilbydes familier, sammenbragte familier og enlige forældre med børn.

Familien er der, hvor vi vokser op, der hvor kimen til vores videre udvikling bliver lagt. Det er ikke uvæsentligt under hvilke betingelser, opvæksten sker. Er det et trygt og rart sted med en god atmosfære, som kan giver de bedste vækstbetingelser for børn, eller er det et utrygt og forgiftet rum, som suger alles energi og for børnene er ensbetydende med, at de oversamarbejder og overlever, frem for bare at være børn i god psykisk trivsel og vækst.

Familieterapi kan være medvirkende til at zoome ind på ”rummet” i familien, samspillet mellem familiemedlemmerne og blandt andet være medvirkende til at familien lærer at håndtere konflikter på en hensigtsmæssig måde.

I familieterapi kan der blandt andet arbejdes med:

  • Mistrivsel hos en eller flere i familien
  • Uenighed om børneopdragelse
  • Uenighed om grænsesætning
  • Dårlig og uhensigtsmæssig kommunikation i familien
  • Vanskeligheder i forbindelse med etablering af en sammenbragt familie
  • Vanskeligheder med forældresamarbejdet
  • Forskellige normer og værdier og uenighed om disse

En session er 1½ time.

Kontakt mig for mere information og tidsbestilling.